Digital skole tilbyder årsplaner, vejledning, forløb, supervision og undervisningsmaterialer til forældre,

som ønsker at varetage undervisningen af egne børn.

 

Desuden faciliterer vi kontakt og fællesskaber for både etablerede HU'ere og de som overvejer hjemmeundervisning.

 

Vi begrænser os IKKE til det digitale univers, men tilbyder også fysiske møder og planer for fysisk, virkelighedsnær undervisning.

 

Alt tilpasses i form, tid, sted og indhold, så den enkelte elev og familie tilgodeses bedst muligt.

LÆS MERE OM...

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes