MULIGHEDER OG PRISER

Særlige ønsker modtages med kyshånd. Listen herunder er blot ment vejledende.

Endelig pris aftales for den enkelte familes ønsker.

Priser og timetal tager for overskuelighedens skyld udgangspunkt i et traditionelt skoleår med 40 ugers undervisning og en årspris delt i 12 rater, selvom det nemt kan aftales at planlægge undervisningstiden helt anderledes.


Hele det faglige spektrum er hos os i udgangspunktet inddelt i 4 hovedfag ('Sprog, tro og kultur', 'Matematik, teknik og natur', 'Dansk, social og samfund' samt 'Praktisk, musisk, kropsligt og kreativt'). Igen er det op til jeres behov og kan aftales helt anderledes struktureret. Hovedfagene indeholder bifag og tværfaglige elementer fra de andre hovedfag og skilles altså ikke stringent fra hinanden, men har blot forskelligt hovedfokus. Vægtning mellem de forskellige fag varierer fra klassetrin til klassetrin og lægger sig op ad vejledende og obligatoriske timetal for folkeskolen og står fagligt mål med folkeskolens undervisning, som det foreskrives i grundlovens §76.

ÅRSPLANER

Individuelt udformede planer til undervisning som varetages udelukkende af forælder eller anden tilknytningsperson.

Årsplan for første hovedfag (som beskrevet øverst)


I udforming af årsplan indgår det antal møder eller samtaler, som er nødvendige for at udforme årsplanen indivduet til eleven og familiens behov. Typisk vil dette være ca. 3-5 samtaler af en times varighed. Samtalerne kan foregå ved fysisk møde eller via videosamtale.

1.200 kr. pr. år 

Årsplan for efterfølgende hovedfag


Da det oftest kræver lidt mindre arbejde at udforme en årsplan til en elev og familie, der allerede er kendskab til, bliver årsplan for efterfølgende hovedfag lidt billigere og kræver typisk kun 1 yderligere samtale af ca. en times varighed.

600 kr. pr. år

Fuld årsplan for alle hovedfag


Samlerabat på 500 kr. pr år.

2500 kr. pr. år

VEJLEDNING

Enkeltstående vejledningslektion

Vejledning eller deltagelse i tilsyn, som kommer ud over de gratis opstartssamtaler.


Prisen indbefatter konsulentens forberedelse til pågældende vejledning eller tilsyn. Eventuel kørsel aftales separat.

400 kr. pr. lek.

ØVRIGT

MEDLEMSSKAB AF DIGITAL SKOLES HU-FORUM

Gratis indtil maj 2021 (mulighed for forlængelse), herefter betales et symbolsk beløb for drift af forum til vidensdeling med andre hjemmeskolere. Årskontingentet bliver mindre, jo mere du selv bidrager med til fællesskabet.


Medlemsskabet giver fra tid til anden også adgang til diverse gratis materiale fra Digital skole, som kan bidrage til jeres undervisning eller dagligdag. 

max 100 kr. pr. år

UNDERVISNINGSFORLØB

Undervisningsforløb i specifikke emner eller fag.


Ønsker modtages med tak.

UNDERVISNINGSMATERIALER

Det bliver muligt at købe diverse undervisningsmateriale i mindre mængder - end det udbydes til skoler - og til mere rimelige priser. Nogle kan høre til ovenstående undervisningsforløb og andre være mere generelle og bredt anvendelige.


Det kan være alt fra centicubes til opgavehæfter og digitale materialer.

fra 100 kr.

BETALINGSINFORMATION


Digital skole

v/ Ida Ohlendorff

CVR: 30407474


Bankoverførsel:

Reg.-kontonr.: 6611-0001017753

IBAN: DK5166110001017753


Anfør kundenummer eller brugernavn i tekst til overførslen

HANDELSBETINGELSER


Der er ingen fortrydelsesret på køb af vejledningslektioner, undervisningsplaner og digitale materialer. Priserne er vejledende.


Ved køb af fysiske produkter har kunden 14 dages fortrydelsesret fra modtagelse af varen, såfremt varen returneres intakt i original embalage.


Alle oplyste priser er inklusive moms.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes